Geokos A&A është e akredituar nga DAK (Drejtoria e Akreditimit të Kosovës), dhe e çertifikuar nga Bureau Veritas.

Accreditation Certificate

Bureau Veritas Certification