Geokos A&A eshte e specializuar ne hulumtimet fushore dhe shpimet gjeomekanike ne Kosove dhe Shqiperi.

Geokos A&A është një kompani e specializuar në hulumtime fushore dhe shpime gjeomekanike në Kosovë dhe Shqipëri. Ofrojmë një gamë të gjerë të shërbimeve të specializuara që përfshijnë hulumtimet fushore dhe shpime gjeomekanike, testime gjeomekanike in-situ dhe hulumtime hidrogjeologjike.

Hulumtimet fushore janë një pjesë kritike e projektimit dhe zhvillimit të ndërtimeve dhe infrastrukturës, dhe ne jemi të përkushtuar për të ofruar hulumtime të saktë dhe të hollësishme për klientët tanë. Për këtë qëllim, ne përdorim pajisje të avancuara dhe teknologji të fundit për të kryer hulumtime të detajuara të terrenit dhe mjedisit.

Shpimet gjeomekanike janë një tjetër shërbim i specializuar që ofrojmë në Geokos A&A. Ne kryejmë shpime gjeomekanike nëpër shtresat e tokës për të vlerësuar cilësinë dhe stabilitetin e tokës. Përdorimi i teknologjisë së fundit dhe metodave të testuara na lejon të ofrojmë shërbime të saktë dhe të besueshme për klientët tanë.

Testimet gjeomekanike in-situ janë një shërbim tjetër që ofrojmë në Geokos A&A. Ky shërbim lejon për testimin e cilësisë dhe stabilitetit të tokës në vend, duke përdorur pajisje dhe teknologji të specializuara. Ne jemi të përkushtuar për të ofruar testime të saktë dhe të besueshme për klientët tanë, duke u bazuar në metodat dhe teknologjitë më të fundit.

Në shtojmë në këtë listë edhe hulumtimet hidrogjeologjike, të cilat janë një shërbim tjetër që ofrojmë në Geokos A&A. Përdorimi i pajisjeve të specializuara dhe metodave të testuara na lejon të ofrojmë hulumtime të saktë dhe të hollësishme të burimeve ujore, duke ndihmuar klientët tanë në zhvillimin e projekteve të tyre në mënyrë të qëndrueshme dhe efektive.

Përvoja jonë e gjatë dhe ekspertiza e lartë në hulumtimet fushore dhe shpimet gjeomekanike, na lejon të jemi në avantazh për të siguruar zgjidhje të inovativa dhe efektive për projektet e klientëve tanë. Ne jemi të përkushtuar për të ofruar një shërbim të kualitetit të lartë dhe të siguruar për klientët tanë, duke punuar me përkushtim dhe profesionalizëm në çdo projekt.