Rreth Nesh
Rreth Nesh
Rreth Nesh

Geokos A&A është një kompani e specializuar në gjeoteknikë dhe gjeologji.

Gama jonë e punës përfshin punët fushore, shpimet gjeomekanike, testimet fushore, testimet laboratorike gjeomekanike, konsulencë gjeoteknike dhe diazajn. Ne operojmë në Kosovë, Shqipëri, dhe regjion. Ekipi ynë analizon vetitë fizike dhe mekanike të dherave dhe shkëmbinjëve në mënyrë që të caktohen kushtet më efektive për të ndërtuar. Paisjet shpuese dhe testuese moderne, dhe laboratory ynë I akredituar siguron integritetin e rezultateve te testimeve, caktimin e saktë të parametrave të shkëmbinjëve dhe dherave, dhe na mundëson të gjejmë zgjidhje për të ndërtuar bazamentet e strukturave të ndryshme.

Që nga themelimi, Geokos A&A ka ofruar shërbime gjeoteknike për projekte të ndryshme, duke përfshirë struktura të ndryshme komerciale, industrial, banimore, etj. Përvoja jonë në dizajn dhe konsulencë përfshinë fondimet, sistemet e mureve mbajtëse, etj.

1

SHPIME GJEOMEKANIKE

2

TESTIME GJEOMEKANIKE

3

KRIJIMI I MODELIT GJEOMEKANIK

Rreth Nesh

MISIONI

Misioni yne eshte te ofrojme sherbime me te cilat klientet mbeten te kenaqur, te punojme konform standardeve teknike Evropiane, dhe te ofrojme zgjidhje financiarisht te pershtatshme dhe lehte te ekzekutueshme per klientet.

Rreth Nesh

VIZIONI

Vizioni yne eshte te mbesim lider ne fushen e hulumtimeve gjeomekanike ne Kosove, duke punuar drejte permiresimit te vazhdueshem, dhe te integrohemi ne tregun Evropian.

Historiku

Geokos A&A është themeluar më 1993, si kompani private me 4 punëtorë dhe e paisur me një makinë shpimi GDR-150. Ne kemi punuar ne kërkime hidrologjike dhe hapje të puseve për kërkesa të objekteve individuale dhe kolektive. Në vitin 2000 kemi filluar të punojmë për organizata të ndryshme jo-qeveritare. Më 2002 jemi regjistruar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës si N.N.SH. Geokos A&A si kompani që zhvillon aktivitete në fushën e gjeoteknikës, gjeologjisë, hidrogjeologjisë, dhe hapjen e puseve. Gjatë kësaj periudhe ne kemi investuar në personel, makineri, dhe paisje shtesë. Që nga data 26.09.2005, ne kemi vazhduar punën si ortakëri e përgjithshme me emër N.N.SH. Geokos A&A, dhe bazuar në kërkesë, jemi pajisur me laboratorin e gjeoteknikës. Ne e kemi kompletuar laboratorin në vazhdimësi. Ne 2005, N.N.SH. Geokos A&A është akredituar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, çertifikuar nga TUV NORD më 02/11/2009 me EN ISO 9001:2008, si dhe çertifikuar nga Bureau Veritas me EN ISO 9001:2008 më 01/11/2012. Tani, Geokos A&A ka stafin dhe infrastukturën e nevojshme për të kryer punët për të cilat është akredituar dhe çertifikuar. Ne vazhdimisht jemi në kontakt me ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë të fushës së Gjeoteknikës dhe Gjeologjisë për projekte të ndryshme. Sot vazhdojme veprimin si Geokos A&A O.P. dhe jemi te licensuar nga Ministria e Tregtise dhe Infrastruktures, si dhe te çertifikuar nga Vureau Veritas me IN ISO 9001:2017.

Çfarë thonë klientët për ne

Per ti lexuar letrat e plota te rekomandimeve, na kontaktoni ne email.