Testimet Fushore Gjeomekanike In-Situ jane pjese e games se sherbimeve te ofruara nga Geokos A&A, ne Kosove dhe Shqiperi.

Geokos A&A ofron Testime Fushore Gjeomekanike In-Situ te cilat janë pjesë shumë rëndësishme e hulumtimeve gjeoteknike për karakterizimin e sipërfaqes tokësore dhe përcaktimin e karakteristikave gjeoteknike të tokës dhe formacioneve të tjera nën sipërfaqe. Këto teste bëhen direkt në vendin e punës dhe përfshijnë testimin e cilësisë së tokës, rezistencës së tokës dhe lëvizshmërisë së gurëve, si dhe testimin e permabilitetit dhe konsolidimit të tokës. Testimet fushore gjeomekanike in-situ janë të rëndësishme në inxhinieri dhe ndihmojnë në identifikimin e rreziqeve gjeoteknike dhe në përcaktimin e planifikimit dhe projektimit të ndërtimeve të sigurta dhe efektive.

Testi i Penetrimit te Konit (CPT)

Ofrojme Testime te Penetrimit te Konit (CPT) deri ne thellesi 50m nga siperfaqja. Testimi CPT (Cone Penetration Testing) është një metodë e ndërlikuar dhe e saktë e testimit gjeoteknik, e cila përdoret për të vlerësuar cilësinë dhe karakteristikat e tokës në mënyrë efektive, e cila merr lexime në kohë reale.

Testi I Penetrimit Standard (SPT)

Standard Penetration Testing (SPT) është një metodë e përdorur gjerësisht në fushën e inxhinierisë gjeoteknike, e cila ofron informacion të rëndësishëm për cilësinë dhe karakteristikat e tokës, si dhe ndihmon në vlerësimin e stabilitetit dhe sigurisë së ndërtimeve. Kjo metodë është ndër më të vlefshmet në testimin e tokës dhe është përdorur me sukses për dekada të tëra.

Penetrimi Dinamik (Dynamic Probing)

Testimi i dheut me Dynamic Probing (DP) është një metodë e testimit të tokës te cilen ne e aplikojme ne projekte te ndryshme.

Testet e permeabilitetit te dherave

Ofrojme sherbime te testimit te permeabilitetit me ane te metodave Lefranc dhe Lugeon.

Analiza Shume-kanaleshe e Valeve Siperfaqesore (MASW Test)

Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) është një metodë testimi gjeofizike e përdorur në hulumtimet gjeoteknike për të përcaktuar profilin e shpejtësisë së valës së shkëndijave në tokë dhe formacionet e shkëmbinjëve. Metoda përfshin prodhimin e valëve seismike nëpërmjet një forcë horizontale dhe regjistrimin e valëve sipërfaqësore që përhapen nëpër tokë. Duke analizuar lakoren e shpejtësisë së shpërndarjes së valëve të regjistruara, shpejtësia e valës nën sipërfaqe mund të përcaktohet në thellësi të ndryshme, duke dhënë informacion rreth tipareve gjeoteknike të vendit. MASW është një metodë testimi e besueshme që përdoret gjerësisht në fushën e inxhinierisë gjeoteknike për karakterizimin e vendeve dhe analizën e rreziqeve seismike.

CBR Test

Testimet CBR per kontrollimin e ngjeshjeve per projekte te ndryshme infrastrukturore si rruge, aeroporte, etj.

Testi Pllakes Rrethore

Testimet me pllake rrethore per kontrollimin e ngjeshjeve per projekte te ndryshme infrastrukturore si rruge, aeroporte, etj.

Testi Konit me Rere

Testimet e konit me rere per caktimin e densitetit per kontrollimin e ngjeshjeve per projekte te ndryshme infrastrukturore si rruge, aeroporte, etj.